Endring i skatteregler

 

Den gjennomsnittlige nordmann har stor tillit til myndighetene, og de fleste av oss føler ikke et behov for å sette oss mye inn i juss og lover. Vi tenker som oftest at dette området av samfunnet ikke er relevant for oss i dagliglivet, men hvis vi tenker oss om forstår vi at alle aspekter av livet vårt inngår i landets lovverk.

Lover og regler som omhandler skatt er relevant for alle innbyggere fra vi får vår aller første sommerjobb, og for studenter som baserer seg på studielån og en deltidsjobb med lav stillingsprosent. For arbeidstakere som jobber i en fulltidsstilling og samtidig nedbetaler studielån og boliglån, er det er viktig å sette seg inn i skatt. Mange av oss har ikke overskudd til dette, da hverdagen er hektisk nok som den er.

Skatteetaten endret mange regler i 2018 og 2019 som ble satt ut i praksis fra 1.januar i år. I 2020 er fristene for levering av skattemelding endret fra i fjor, og det er flere nye regler å sette seg inn i. En gruppe av arbeidende innbyggere som har en mer uregulert arbeidstid og inntekt, er frilansere og selvstendig næringsdrivende. Andelen av skattebetalere denne gruppen utgjør er større enn man kanskje tror, da den består av alt fra journalister, kunstnere, skribenter, foredragsholdere og håndverkere. Det er ikke lett å sette seg inn i alle reglene for innbyggere som må fakturere som privatperson da det gjelder også ved for eksempel salg av maleri eller fotografi. Dette er noe man tenker inngår i en fritidsaktivitet og ikke kan klassifiseres som jobb, men det er ikke lov å tjene penge på dette uten å registrere slike inntekter til Skatteetaten, også når det er snakk om veldig små summer.

Tabellskatt var en overgang fra prosentskatt som ved første øyekast ikke virket som en stor endring, men hvis man ikke setter seg inn i denne nye metoden for skatteutregning kan man risikere å måtte betale restskatt, noe som aldri er problemfritt, og spesielt ikke i år da privatøkonomien er trangere enn før grunnet den store arbeidsledigheten. Skatter og avgifter som skal innbetales til kommunen, fylke og staten fra store og små firma har blitt endret flere ganger siden mars i år, og det gjør at det er mer usikkerhet for arbeidstakere og privatpersoner generelt. Det er mye nytt å sette seg inn i, og spesielt gjelder dette utsettelser av årlige avgifter.

Helst skulle alle hatt muligheten til å sette vekk dette papirarbeidet til profesjonelle, men det er naturligvis kostbart å betale et regnskapsfirma eller en revisor for å gå gjennom inntekter, avgifter og kommunale og statlige skatter. Denne sektoren av næringslivet er i stadig endring, og det kommer flere alternativer til utføring av denne typen tjenester. Det er i alle tilfeller viktig å sette seg inn i lover og regler som gjelder hver enkelt situasjon.