Konkurslovgivning og refinansiering: Hva du bør vite som jurist

 

Konkurslovgivningen er en viktig del av juridisk praksis som regulerer insolvens og insolvensbehandling. I en refinansieringssituasjon kan det være nødvendig å vurdere konkurslovgivningen for å avgjøre om det er nødvendig å begjære insolvens eller om det er mulig å gjennomføre en restrukturering eller refinansiering. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på noen av de sentrale aspektene ved konkurslovgivning og refinansiering, og hvordan de kan påvirke juridiske prosesser og avgjørelser.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er en prosess der en skyldner forhandler med sine kreditorer om å endre vilkårene for gjelden, for eksempel rente, løpetid, sikkerhet eller betalingsplan. Når det skjer kan Refinansiering være et alternativ til konkurs, dersom skyldneren har mulighet til å betjene gjelden under nye betingelser. Refinansiering kan også være et ledd i en restrukturering, der skyldneren endrer sin virksomhet eller organisasjon for å øke inntektene eller redusere kostnadene.

Hva er konkurslovgivning?

Konkurslovgivning er et sett med regler og prosedyrer som gjelder når en person eller en virksomhet ikke kan betale sine forpliktelser til kreditorene. Konkurslovgivningen har som formål å sikre en rettferdig og effektiv fordeling av skyldnerens eiendeler blant kreditorene, samt å gi skyldneren en mulighet til å starte på nytt. Konkurslovgivningen består av flere lover, blant annet konkursloven, dekningsloven, gjeldsordningsloven og finansforetaksloven.