Få med deg Holbergprisen!

 

En av de største intellektuelle i våre dager; jussprofessoren Cass Sunstein, har blitt tildelt Holbergprisen. Den amerikanske professoren fra Harvard universitet er den første jurist noensinne som mottar denne prisen. Den aktive 63-åringen forsker på mangt og mye. Det være seg blant annet adferdsøkonomi, offentlig politikk, lover og regler til risiko, statsrett og konspirasjonsteorier, rettsvitenskap og juridisk teori, ytringsfrihet til dyrs rettigheter, forvaltningsrett og risikoregulering. Sunstein har dessuten skrevet 48 bøker og hundrevis av vitenskapelige artikler. På toppen av det hele har han jobbet for Barack Obama mens han fortsatt var amerikansk president. Da navnet på vinneren ble offentliggjort, kalte styrelederen for Holmbergprisen ham for en av de mest innflytelsesrike forskerne i verden. Det ble lagt vekt på at han gir folk en bedre forståelse av store samfunnsutfordringer, som blant annet klimaendringer.

Glasskule som gjenspeiler naturen

Det å ha arbeidet i Det hvite hus sammen med en så populær president må ha vært en stor opplevelse for en jurist. Juryen begrunner sin utnevnelse med at Sunnstein er en av tidenes mest innovative og vidtfavnende forskere, og han har dessuten klart å implementere sine forskningsresultater i praksis. Dette har hatt en viktig rolle i politikkens utvikling. Dersom du ønsker å selv besøke Det hvite hus og er statsborger i et fremmed land, kan du kontakte din ambassade i Washington, DC. Da vil du få hjelp til å sende inn en turforespørsel. Hos https://www.centum.no kan du få praktiske forbrukslån som kan komme godt med for å kunne betale for en slik tur. Mange forskere og jurister kan ha god nytte av utenlandske studieopphold for å utvide sin egen horisont. Det er ikke uten grunn at Cass Sunstein fikk motta Holbergprisen på seks millioner kroner. For å motta en så stor sum er det klart at du må ha gjort noe som har vekket internasjonal oppsikt. En av hans mest berømte bøker heter Nudge og ble utgitt i 2008. Den handler om hvordan samfunnet kan være med på å styre folk i riktig retning på en mild måte, gjennom å appellere til menneskenes irrasjonelle sider.

Internasjonal påvirkning

Hender som holder mose

Holbergprisen deles kun ut til forskere som har påvirket internasjonal forskning innenfor prisens fagfelt. Dette kan være fagfelt som juss, teologi, humaniora eller samfunnsvitenskap, juss og teologi. Selve utdelingen foregår i Universitetsaulaen til UiB. Holbergkomiteen trekker også frem Sunsteins spennende bruk av konseptet kostnad, nytte og analyse. Her blir det sett på hvordan Statens reguleringer har innvirkning på innbyggerne. Hans arbeide har endret måten vi tenker omkring skade og kompensasjon. Denne innsikten kan også brukes til å forstå klimaendringer og helseutfordringer i samfunnet. Hva gjøres for å løse disse utfordringene? Kan unge menneskers utdanningsvalg være en viktig faktor for vår felles fremtid? Kan det være slik at dersom vi fikk flere forskere, så fant vi også raskere en løsning på disse problemene? Det er ganske sikkert at Holbergprisen er en viktig faktor i denne sammenhengene. Den er et høytstående mål som mange unge forskere vil drømme om hele livet, og kan derfor fungere som en motivasjonsfaktor for mange. Det å få unge mennesker til å satse på forskning, kan bli lettere når de får høre om spennende forskningsprosjekter i Norge. Et eksempel er det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland, der man kan vise til at nordmenn tilpasset seg klimaforandringene for 1500 år siden.