For bedrift

 

Du finner jurister i utrolig mange roller, både i offentlig og privat sektor. Tradisjonelt er jobber innenfor privat sektor mer drevet av karrierefokus og gir ofte også et inntrykk av høyere status. I tillegg kan man ofte tjene en god del mer penger i den private sektoren, og dette er nok en av grunnene til at mange ønsker seg dit. Det finnes en hel rekke ulike områder av rettsvitenskap innenfor begge sektorer, og som jurist kan man ende opp i mange spennende roller.

For jurister som ønsker å jobbe innenfor næringslivet er det ofte selskapsrett som er hovedarbeidsområde. En næringslivsjobb for jurister kommer ofte i form av stillinger som bedriftsadvokat eller organisasjonsadvokat. I denne typen stilling er juristen ansatt av bedriften eller organisasjonen, og jobber som advokat på vegne av selskapet og deres ansatte.

Når man jobber med selskapsrett er det mange temaer som kan komme opp som aktuelle arbeidsområder. Ved stiftelsen av nye selskaper er det viktig at jurister er med på å overse den rettslige oppbygningen av selskapet, og gjennomgå kontrakter og annet som settes opp i denne forbindelse. Det samme gjelder ved fusjoneringer, sammenslåinger og avvikling av selskaper.

Mange jurister jobber også i rådgivende stillinger i næringslivet, ettersom mange av de som sitter i lederstillinger mangler kompetanse innenfor jus til å kunne ta alt av dette ansvaret selv. Det er også vanlig at større selskaper har minst en jurist som styremedlem av samme årsak.

Mediation resolution and mediate legal disputes in business as a concept with a businessman or lawyer separating two judge mallets or gavel as competitors in arbitration.

Store selskaper har også ofte en egen juridisk avdeling, hvor man gjerne ansetter jurister spesialisert innen selskapsrett. Advokater som jobber i denne typen stillinger har ofte ansvar for å behandle juridiske spørsmål innen bedriften, som kan innebære blant annet kontraktsutforming, rådgivning, rettssaker og forhandling. En jurist som jobber i denne typen stilling vil ha varierte arbeidsoppgaver, jobbe med en rekke ulike yrkesgrupper, og være ansatt direkte i bedriften.

Det er også mulig å jobbe som forretningsadvokat, men da er man gjerne ansatt i et advokatfirma med selskaper som betalende klienter. Forretningsadvokater jobber med utforming av kontrakter, organisering av eierskap, skatterett og annet.

Det finnes en lang rekke muligheter for jurister innenfor næringslivet, og veldig ofte med gode muligheter for å jobbe seg oppover mot høyere stillinger.