For forbrukere

 

Som jurist har man utrolig mange valgmuligheter når det kommer til arbeidsområder. Et populært område er forbrukerrett, ettersom det finnes en stor mengde ulike typer saker innenfor denne kategorien.

I Norge står forbrukerrettighetene svært sterkt, og forbrukerne opplever derfor sjeldent at det oppstår problemer i kjøpsprosessen. I noen tilfeller kan problemer allikevel oppstå – dette kalles en tvist. I saker hvor en kjøper og selger har kommet i en tvist, kan forbrukeren gå til forbrukerrådet for hjelp, og forbrukerrådet trenger derfor naturligvis jurister for å løse disse tvistsakene.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon og jobber for et mer forbrukervennlig samfunn. Her kan forbrukere be om hjelp og støtte når de finner seg selv i en vanskelig situasjon med en leverandør som ikke har levert det partene har blitt enige om. Spesielt tar forbrukerrådet hånd om klagesaker hvor varer ikke lever opp til hva som har blitt annonsert, eller det er feil eller mangler ved varen. Et eksempel på en slik type sak kan være ved kjøp av en vare, som for eksempel en sovesofa eller et annet møbel, hvor produktet kanskje ikke svarte til kundens forventninger. Misforståelser og uenigheter mellom kjøp og selger kan skje, og da er forbrukerrådet behjelpelige med å veilede forbrukeren i prosessen.

Wood gavel, soundblock, scales and stack of old books against the background of a row of antique books bound in leather

Forbrukerrådet hjelper også til når det er krangel om kontrakter. Dette kan være kontrakter som gjelder alt fra utleie av bolig til kjøp av bil eller håndverkertjenester. I alle tilfeller må forbrukeren først klage skriftlig til selger eller leverandør, før saken kan tas videre til forbrukerrådet eller klagenemda. Dersom man ikke kommer til en løsning vil saken kunne gå videre til forbrukertvistutvalget. Det er også viktig at man på forhånd undersøker at man faktisk har grunnlag for å klage. Dette er også informasjon du kan finne hos forbrukerrådet.

Jurister i forbrukerrådet og klagenemda har som oppgave å mekle mellom forbruker og leverandør, og vil forsøke å finne en løsning basert på gjeldende lovgivning. Det er forskjell på hvilke saker som behandles i forbrukerråd og klagenemd. Det finnes flere ulike klagenemder og man må sjekke om klagesaken havner inn under en av disse før man klager. I forbrukerrådet behandles alle klagesaker fra forbrukere, enten kjøp er gjort hos næringsdrivende eller privatperson. Forbrukerrådets tjenester er gratis.