Gode tips når det kommer til depositum

 

Eiendoms markedet vokser fort, og er noe som aldri vil stoppe.

Vi blir flere og flere mennesker, og vi er stadig mange

som er på utkikk etter å leie bolig, spesielt unge mennesker.

Men hva er det vi egentlig burde tenke på når vi skal leie bolig?

Det første steget etter en kontrakt er signert, er sikkerheten for utleieren, depositumet.

Det er dette vi skal snakke om idag, og noen gode punkter Adma24 har tatt for seg på adma24.no.

I de aller fleste tilfeller vil utleier kreve ett depositum, og vanligvis er dette et beløp som tilsvarer tre måneders husleie. Men visste du at utleieren ikke kan kreve mer enn seks måneders husleie i depositum?

Som Adma24 har skrevet på sine sider, er dette den første simple kunnskapen som er verdt å kjenne til. Hva utleier har krav på i mange tilfeller og hvilke rettigheter leietaker har når depositumet kommer inn i bildet er det ikke alle unge som kjenner til, og det er mange som lett kan bli tatt utnytte av for dette.

En annen ting som blir påpekt er at utleieren ikke kan kreve å få depositums pengene inn på en egen konto.

Depositumet skal være en trygghet for utleieren dersom du ikke betaler husleie eller ødelegger ting i boligen du leier, men dette beløpet skal uansett stå på en sperret konto, imellom deg som leietaker og utleieren.

En depositumkonto som dette skal stå i ditt navn, men opprettes vanligvis av utleieren.

Dette gjør at du ikke kan gjøre noen uttak når pengene er satt inn, og utleieren får heller ikke tilgang til å ta ut noe da det står i ditt navn. Du som kunde hos banken, med penger satt inn i kontoen under ditt navn, vil også få alle renter som samler seg opp på kontoen inntil den gjøres opp når leieforholdet er slutt.

Utleiere ønsker som regel at husleien skal betales på forskudd, men kan ikke kreve mer enn en måned om gangen. I noen tilfeller kan det hende du vil oppleve at en utleier kan be om at du betaler kontant, og hvis dette ikke er noe problem for deg, kan du akseptere det om du vil. I dette tilfellet er det lurt å huske og be om en skriftlig kvittering, som beviser for enhver som måtte kreve det i fremtiden (staten kan be om at du legger frem kvittering) at du har betalt og gjort opp for for deg.

Visste du at mange i dag lider av helseplager som følge av for store bryster? Dessverre er store bryster blitt gjort til et slags ideal i samfunnet og mange tar operasjon for å få enda større bryster, men for mange er det faktisk det siste de ønsker seg. Det kan føre til store utfordringer i hverdagen, samt ryggproblemer over lengre tid. Heldigvis finnes det i dag muligheter for å få utført brystreduksjon via det private helsevesenet. Ved å gjøre det ved en privat klinikk kan du få utført behandlingen raskere og du kan selv velge det tilbudet som passer deg best utifra pris og tilgjengelighet.