Husleietvister

 

Et leieforhold kan fort bli bittert. Spesielt når leieperioden er over og depositum skal betales tilbake. Det er snakk om mye penger, og hverken leietakere eller utleiere har lyst til å tape penger de har krav på. Ofte er det heller ikke en bevisst svindel fra noen part, tvister kan fort oppstå fra misforståelser og dårlig kommunikasjon. Men det finnes heldigvis klare lover og regler, som både leietaker og utleier må følge. Mange er dessverre ikke klare over hva de har krav på. Du vil definitivt ha et fortrinn i slike situasjoner om du kan husleieloven.

Ta vare på kommunikasjonen

En vane du burde tillegge deg, uansett om du er leietaker eller utleier, er å holde all viktig kommunikasjon skriftlig. Alle avtaler, endringer i avtaler, og generelt alt som har med penger eller ansvarsområder å gjøre burde foregå over e-post eller SMS. Der og da kan man tenke at begge parter er på samme bølgelengde, men man vet aldri hvilke uenigheter som kan oppstå i fremtiden. Det trenger ikke nødvendigvis være et bevisst forsøk fra noens side på å svindle den andre, man kan også huske en gammel muntlig avtale på forskjellige måter. Om man ender opp med en tvist man ikke får løst, kan man sende en klage til Husleietvistutvalget. De vil først vil prøve å mekle mellom partene og komme frem til en løsning begge godtar, og om det ikke lar seg gjøre, avlegge en dom. Skal du ha noen sjanse til å vinne en sak i HTU må du ha dokumentasjonen i orden.

Det finnes alltid en løsning

CourtGavelBåde større og mindre saker kan klages inn til HTU. utvalget har utvidet virkeområdet sitt i senere tid, og løser nå tvister i både Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Så lenge du har dokumentasjonen i orden og paragrafene på din side har du en god sjanse til å vinne. En annen god vane er å ta bilder av alle rom og alt inventar så fort man flytter inn i en ny leilighet. Da har leietakeren konkrete beviser på leilighetens tilstand, og utleieren har ingen grunnlag for å kreve erstatning for noe når personen flytter ut igjen, om noe allerede var slitt eller ødelagt. Det samme gjelder utleieren også, mener man at leietakeren har ødelagt noe er det en fordel å kunne bevise at det ikke var en tidligere leieboer. Å klage inn en leietaker til HTU koster 1000 kr, men om en leietaker klager inn en huseier koster det 200 kr. Man kan også komme med et ønske om at den andre parten betaler gebyret.